เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยกลุ่มผู้บริหารและทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้บริการปรึกษา พัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงงานระบบเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ที่ผสมผสานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน และบริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนให้บริการในฐานะที่ปรึกษา สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภท A เลขที่ 1389 และทางบริษัทฯ ยังมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม มุ่งเน้นในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเน็ตเวิร์คขององค์กรของท่าน ให้สมกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ว่า “Make Your Network Better” ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าด้านระบบเครือข่ายและสื่อสารข้อมูลที่มีชื่อเสียงของโลก ได้แก่ CTC Union, Winyuan, RubyTech, LCSI, ONV เป็นต้น

Read More

Mission

M

Help make our customers successful by providing them with technically superior products of the highest quality and the highest levels of service and support.

Vision

V

To be a leading network system integrator and distributor To provide our customer the highest standard of service To provide our staffs full opportunities for personal and career development.

History

H